Kapten Stark

KAPTEN EXTRA STARK VIT MELON och KAPTEN EXTRA STARK VIT SALMIAK är de nyaste snus produkterna i KAPTEN familjen. KAPTEN är ett nytt snus, men utvecklingen har baserats på kunnande som förvärvats av 5 generationers erfarenhet tillverkning av tobak.