Kapten Portion

KAPTEN är ett nytt snus, men utvecklingen har baserats på kunnande som förvärvats av 5 generationers erfarenhet tillverkning av tobak. KAPTEN är ett verkligt traditionell snus, men smaken har fått en modern touch gör KAPTEN ett snus av detta århundrade.