Om Snus

SNUSETS HISTORIA

Rökfria sätt att njuta tobak har existerat i olika kulturer runt om i världen i tusentals år. Idag finns det många olika typer och varianter av rökfri tobak som reflekterar lokala smaker och traditioner.

En prislista från företagets tidiga dagar visar att tuggtobak fanns tillgängligt som “Smalskrå”, “Presseskrå”, “Skipperskrå” och “Mellemskrå”. Snussortimentet innehöll svart rapé och en gul variant. Båda sorterna tillverkades som löst snus, där konsumenten bakar en liten boll av snuset som placeras under läppen. Även den här typen av snus har varit populär i alla sociala klasser.

En prislista från företagets tidiga dagar visar att tuggtobak fanns tillgängligt som “Smalskrå”, “Presseskrå”, “Skipperskrå” och “Mellemskrå”. Snussortimentet innehöll svart rapé och en gul variant. Båda sorterna tillverkades som löst snus, där konsumenten bakar en liten boll av snuset som placeras under läppen. Även den här typen av snus har varit populär i alla sociala klasser.

Den rökfria tobakens födelse
I Europa dök de första rökfria tobakssorterna upp under 1600-talet. Tobaksbruket hade tidigare dominerats av piprökning. Men modet skulle komma att ändras, lett av det franska hovet. Vid denna tid var det franska hovet under Louis XIV (Louis Le Grand) sett som det ledande europeiska hovet. Och när Louis XIV och hans hov vände sig från piprökningen och istället började använda luktsnus ändrades synen på tobaksanvändning snabbt över hela Europa. De kungliga hoven och societeten i de andra europeiska länderna var snabba med att ta efter det franska hovets extravaganta livsstil.

Rökfri tobak kommer till Danmark
I Danmark kan man se de första tecknen på den här trenden på Rosenborgs slott i Köpenhamn. I slottet finns en motivtapet från 1676, där två officerare praktiserar luktsnusandets ädla konst.

Under de följande decennierna sprider sig luktsnuset snabbt till alla sociala klasser. Den tyske författaren Johan Cohausen beskriver situationen 1720 så här:

 “Alla klasser använder snus. Från de högsta till de lägsta. Ibland har jag med förvåning sett hur adelsmän och lakejer, trähuggare och budbärare, gatusopare och hantlangare tar fram sin snusdosa med en självsäker gest och sätter fingrarna i den. Båda könen använder snus, eftersom modet har spritt sig även till damerna. Adelsfruarna började, och nu härmar tvätterskorna dem.”

Molière och tobaken
Även den franske författaren Molière noterade tobakens viktiga roll och slog 1665 fast: “Qui vit sans tabac, nést pas digne de vivre” – den som lever ett liv utan tobak, lever ett liv som inte är värt att leva.”

Användandet av snus var nu så spritt att Samuel Johnsson 1773 skrev:

”Nu är piprökningen på väg ut. För det är helt säkert ett otyg, att blåsa ut rök från våra munnar och in i andras munnar, ögon och näsor, och att få detsamma gjort mot oss själva.”

Den rökfria tobaken frodas
Under 1800-talet började tuggtobak och lössnus ersätta det tidigare så moderna luktsnuset. Det var därför helt naturligt att Georg Gundersen, när han startade Assens Tobaksfabrik, inriktade produktionen mot rökfria tobakssorter som tuggtobak och snus.

graf_engelsk

TODAY SNUS CONSUMPTION IN SWEDEN IS SIGNIFICANTLY MORE WIDESPREAD THAN CIGARETTE SMOKING – AND THE DIFFERENCE IS GROWING YEAR BY YEAR. SNUS IS NOW NOT ONLY ENJOYED BY MALES BUT TO A GROWING EXTENT ALSO BY FEMALES. IN FACT THE GROWTH RATE AMONG FEMALE SNUS USERS IN SWEDEN NOW EXCEEDS THE ANNUAL GROWTH RATE OF THE MALE SNUS USERS. IMPORTANT GROWTH RATES FOR SNUS ARE ALSO SEEN IN NEIGHBOURING NORWAY, WHERE MORE AND MORE CONSUMERS SWITCH FROM CIGARETTES TO SNUS. IN PARTICULAR PORTION PACKED SNUS IS GAINING POPULARITY.

Snuset hotas av cigaretterna
Under 1900-talet kom snusanvändandet att minska på grund av cigaretternas ökande popularitet. I synnerhet kom cigaretternas dominans över den rökfria tobaken att bli extra tydlig efter andra världskriget.

Snuset gör en comeback 
I Sverige kom oron över cigaretternas hälsorisker och lanseringen av det nya portionssnuset i början av 70-talet att inleda en ny snustrend. Snuset hade återtagit sin position som det föredragna sättet att njuta tobak på den svenska marknaden – och knuffat ner cigaretterna på andra plats.

Varför snus blivit så populärt
Det tidigare nämnda uttalandet av Samuel Johnson är lika sant idag, och är en av många anledningar till att snuset nu håller på att bli det vanligaste sättet att njuta tobak även på fler marknader.

Snusets popularitet kan härledas till några viktiga fördelar jämfört med cigaretter:

  1. Alla forskningsresultat pekar på att snus är betydligt mindre skadligt än cigarettrökning
  2. Snus är socialt accepterat jämfört med rökning
  3. Snus kan njutas överallt – även där rökning är förbjuden
  4. Problem med passiv rökning existerar inte med snus
  5. Portionssnus är lätt att använda och mer estetiskt än lössnus

Portionssnus är ett modernt val
AG SNUS kombinerar idag den allra senaste teknologin och marknadskunskapen med tobakskunskap som vi har samlat på oss under de senaste 146 åren. Vi ser portionssnus som ett modernt sätt att konsumera tobak på, utan många av de problem som finns med cigaretter.

Läs mer om tobaksodling