Innovation och marknad

UTVECKLING AV MORGONDAGENS PRODUKTER BASERAT PÅ FEM GENERATIONERS KUNSKAP

För att ett tobaksföretag ska lyckas vara framgångsrika under nästan 150 år är det livsviktigt med kontinuerlig utveckling och lansering av nya produkter. Forskning och utveckling har alltid varit en viktig del av vår företagsfilosofi, grundad på den massiva kunskap vi har samlat på oss i över fem generationer.


Tobacco leaves

Hur vi möter kraven från moderna konsumenter 
Vi lägger en stor del av vår tid på att undersöka och identifiera vad dagens konsumenter vill se på marknaden. På så sätt kan vi skapa nya produkter som möter förväntningarna hos moderna, kvalitetsmedvetna konsumenter.

Hur vi säkrar kvalitet och kunskap om våra marknader 
För att garantera kvaliteten testar vi alla produkter både i våra egna laboratorier och i externa oberoende laboratorier. Dessutom kan vi, eftersom vi finns i olika marknader, dela kunskap om konsumentvanor från olika marknader och segment.